Çalışma Şartları ve Sorumluluklar

Bu anlaşma, Grafik Tasarım Sanatçısı Zülfikar Fidancı’nın kişisel grafik tasarım eserlerini, makalelerini, mesleki ve bilimsel eserlerini ilgili kişi veya kurumlara tanıtmak adına internette yayınladığı www.zulfikarfidanci.com web sitesinin tamamının genel kullanım koşullarını içermektedir.  Web sitesini ziyaret edenler bu anlaşmayı okumuş ve kabul etmiş sayılır. Söz konusu anlaşma www.zulfikarfidanci.com alan adının kapsadığı web sitelerini de içermektedir.
Anlaşmada adı geçenler:
ZÜLFİKAR FİDANCI: Anlaşmanın konusu olan web sitesinin ve içeriğindeki tüm yazı, eser, tasarım ve çalışmaların hak sahibidir. Anlaşmada bundan böyle ” Tasarımcı ” olarak anılacaktır.
zulfikarfidanci.com : Zülfikar Fidancı’nın sahibi olduğu, tanıtım amacıyla sunulmuş web sitesini ifade eder.
ZİYARETÇİ : Anlaşmada adı geçen www.zulfikarfidanci.com web sitesini ziyaret ederek inceleyen kişi yada bir kurumun temsilcisidir.
SATINALAN : zulfikarfidanci.com web sitesinde yayınlanan bir yada birkaç eseri anlaşmaya uygun koşullar da ücret karşılığı satınalarak eserin kullanım hakkı sahibi olan kişi yada bir kurumun temsilcisidir.
KOLEKSİYON : Tasarımlar bölümü altında sergilenen sadece Zeytinyağına özel ambalaj tasarımlarının tamamıdır.
1.İÇERİK
1.1. Sözkonusu zulfikarfidanci.com alan adı üzerine kurulu web sitesi, Grafik Tasarım sanatçısı Zülfikar Fidancı adına tescil edilmiştir.
1.2. zulfikarfidanci.com web sitesi Tasarımcı ‘nın kişisel tasarımlarını, makalelerini, mesleki ve bilimsel eserlerini ilgili kişi veya kurumlara tanıtmak adına hazırlanmıştır.
1.3. zulfikarfidanci.com web sitesi, Tasarımcı ‘nın kişisel özgeçmiş, tanıtım ve iletişim bilgilerinin yanısıra bugüne kadar yapmış olduğu bazı grafik tasarım eserlerinin referans amaçlı sunumlarını içermektedir.

2.WEB SİTESİNİN KULLANIMI
2.1. Grafiker, ajans sahibi veya çalışanı, matbaacı, etiket, ambalaj veya dijital baskı firması sahibi veya çalışanı iseniz, zulfikarfidanci.com web sitesinin “SADECE ZEYTİNYAĞI” adı altındaki “TASARIMLAR” bölümünü ziyaret etmeyiniz, hiç bir vasıf ve isim altında bu bölüm için giriş şifresi talebinde bulunmayınız.
2.2. Ziyaretçi, söz konusu web sitesini, Tasarımcı ‘nın sunduğu kişisel bilgileri, referansları ve koleksiyon tasarımlarını incelemek, Tasarımcının kişisel ve mesleki yeteneği hakkında bilgi edinmek maksadıyla ziyaret eder.
2.3. Ziyaretçi, söz konusu web sitesini incelerken “Referanslar” bölümünde yer alan her bir eserin tüm “kullanım haklarının” sahibine ait olduğunu, bu çalışmalardan herbirinin tamamını yada bir kısmını hiçbir şekilde farklı amaç veya ortamlarda kullanamayacağını, bilgisayarına indirmeyeceğini, yazıcıdan baskı almayacağını ve görsel olarak arşivleyemeyeceğini kabul etmiştir.
2.4. Ziyaretçi, söz konusu web sitesini incelerken “Tasarımlar” bölümünde yer alan her bir eserin tüm kullanım haklarının Tasarımcı ‘ya ait olduğunu, bu çalışmalardan herbirinin tamamını yada bir kısmını hiçbir şekilde farklı amaç veya ortamlarda kullanamayacağını, bilgisayarına indirmeyeceğini, yazıcıdan baskı almayacağını ve görsel olarak arşivleyemeyeceğini kabul etmiştir.
2.5. Ziyaretçi, söz konusu web sitesini incelerken “Makaleler” bölümünde yer alan her bir yazının tüm kullanım haklarının Tasarımcı ‘ya ait olduğunu kabul etmiştir. Önceden tasarımcıya e-posta veya telefon ile bilgi verilmesi şartıyla, bu bölümdeki makale ve yazılar, tasarımcının adı ve web sitesi açıkça kaynak gösterilmek suretiyle internet ortamındaki blog, forum ve web siteleri ile, basılı dergi, gazete ve yayınlarda kullanılabilir.
2.6. zulfikarfidanci.com web sitesinin “Tasarımlar” bölümündeki Koleksiyon eserleri, üye olmayan ziyaretçiler için 150×218 pixel ölçülerinde önizleme olarak sunulmaktadır. Koleksiyonu standart görsel boyutlarında incelemek isteyen (Madde 2.1 ‘i kapsayan kişiler haricindeki) tüm ziyaretçiler “Üyelik ve Şifre Formu” nu doldurarak giriş talebinde bulunabilirler. Talebin olumlu değerlendirilmesi halinde, ziyaretçinin formda bildirdiği e-posta adresine 1 (bir) ila 7 (yedi) iş günü içerisinde “Kullanıcı adı” ve “Şifre” gönderilecektir. Ziyaretçi kendisine verilen bu “giriş bilgilerini” yanlızca kişisel olarak veya bağlı bulunduğu ve formda ifade ettiği firmadaki yetkili kişilerce kullanacağını kabul etmiştir. Ziyaretçi, kendisine tahsis edilmiş giriş bilgilerini hiçbir sebeple üçüncü şahıslar ile paylaşamaz.
2.7. Tasarımcı, ziyaretçinin üyeliğini, gerek gördüğü taktirde veya ziyaretçinin bu bölümdeki çalışmalara 7 günden fazla sürede yazılı veya sözlü ilgi göstermemesi halinde iptal etme hakkına sahiptir.
2.8. Ziyaretçi, iletişim formunda yazdığı kişisel veya kurumsal bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan etmiştir.

3.SATINALMA
3.1. Ziyaretçi, dilerse tasarımlar bölümündeki koleksiyonda, incelediği ambalaj tasarım çalışmalarından birini veya birkaçını satın alabilir. Söz konusu bölümdeki ambalaj tasarım çalışmalarının “tasarım bedeli” her bir eser için belirtilmiştir. Söz konusu tasarım bedeli eserin sunulduğu şekildeki hali için belirlenmiştir. Tasarımcı bu eser üzerinde revize yapma hakkını saklı tutar.
3.2. Ziyaretçi, satınalmak istediği eserle ilgili tasarımcı ile yazılı mutabakat sağlamalıdır. Bu mutabakat eserin fiyatını, satınalma detaylarını, eser üzerinde tatbik edilecek düzenlemeleri ve teslim etme koşullarını içerecek şekilde olmalıdır.
3.3. Ziyaretçi satınalmak istediği eserin “hak sahibi” olmak için, mutabakat sonrasında söz konusu eserin “tasarım bedelini” tasarımcının banka hesabına eksiksiz olarak yatırır. Banka dekontunu faks yada e-posta ile göndererek söz konusu eserin “hak sahibi” olur. Tasarımcı bu durumda satınalınan eseri “derhal” web sitesinden kaldıracaktır. Tasarımcının banka hesap bilgileri ziyaretçinin talebi halinde e-posta ile gönderilecektir. Satınalan kendisine ait banka hesap bilgisi, kredi kartı vb. alışveriş kartlarının bilgisini e-posta içeriğinde belirtemez, aksi halde oluşabilecek maddi zararlardan tasarımcı sorumlu tutulamaz.
3.3. Satın alınan eser üzerinde, satın alanın markası (Logotype) ve ambalaja girecek bilgilerin uygulaması tasarım bedeline dahil değildir. Bu uygulamalar tasarım satın alındıktan sonra satın alanın vereceği bilgilerle yapılacak ve teslim edilecektir.
3.4. Tasarımcı bu uygulamaları satın alınan eserin tasarım niteliğini bozmayacak şekilde düzenler.
3.5. Satınalınan eser üzerinde bir defadan fazla yapılacak değişiklik ve düzenleme için ayrı bir uygulama bedeli talep edilir. Satın alınan eserin farklı ürün niteliklerinde hazırlanması (Örneğin; Riviera, Prina vs..), farklı ambalaj ölçülerinde düzenlenmesi (Örneğin; 3lt teneke, 2lt pet şişe, vs..) ayrı uygulamalar olarak ücretlendirilir. Bu ücretlendirmelerin tamamı iş bitiminde yine Tasarımcı ‘ya ait banka hesap numaralarından uygun görülene eksiksiz olarak yatırılır ve banka dekontunu faks yada e-posta ile gönderilir. Uygulama ücretleri tasarımcı tarafından gönderilecektir.

4.ESERİN TESLİM EDİLMESİ

4.1. Satın alınan eser, zulfikarfidanci.com web sitesinde sunulduğu haliyle yada satın alanın marka ve ürün bilgileri ile düzenlenmiş şekilde teslim edilecektir. Eserin teslim edilme şekli fiyat teklifinden önce satınalan tarafından belirtilmelidir.
4.2. Eserin teslim edilmesi 2 şekilde gerçekleşir:
4.2.1. İnternet ortamında güvenli bir sunucuya (ftp server veya ortak paylaşım alanı) aktarılan eser için satın alana bu sunucudan eseri indirebileceği link verilir.
4.2.2. Eser, Flash Disk gibi dijital bir ortama kaydedilerek satın alanın adresine kargo veya posta ile gönderilir. Söz konusu kayıt cihazı satınalan tarafından temin edilecektir.

Her iki durumda da söz konusu eser Tasarımcı ‘nın bu eseri hazırlarken kullandığı bilgisayar programlarının orjinal format ve versiyonlarında kaydedilerek teslim edilecek, bu programların adı ve versiyon bilgisi satın alana iletilecektir.

4.3. Teslim edilen eserler bir yıl süre ile Tasarımcı tarafından arşivlenecek ve satınalannın isteği halinde, 20 $ bedel karşılığında kendisine “daha önceki teslim edilmiş son haliyle” tekrar gönderilecektir. Tekrar eden gönderilerde bu ücret 50 $ dır.

5.HAKLAR VE SORUMLULUKLAR

5.1. Tasarımcıya ait tüm eserlerin internet ortamında sunulmuş olmasa dahi her türlü fikri ve sınai hakları kendisine, satınalınmış ve teslim edilmiş eserlerin basım, sunum, tanıtım ve kullanım hakları ile sorumluluğu satınalana aittir.
5.1.1. Satınalan bedelini ödediği halde dahi eser üzerinde tasarımcının onay vermediği veya kabul etmediği bir uygulama ya da düzenleme yapamaz, yaptıramaz.
5.1.2. Satınalan bedelini ödediği halde dahi eser üzerindeki resim, yazı karakteri, motif ve grafikleri Tasarımcının izni olmadan bir başka tasarım veya ürün üzerinde kullanamaz.
5.2. Satınalan, satınaldığı eseri her türlü yazılı ve görsel medya ortamında tanıtım veya reklam amaçlı kullanabilir, eseri hizmet olarak sunan zulfikarfidanci.com web sitesi veya eseri hazırlayan tasarımcı hakkında yorum yapabilir veya referans gösterebilir.
5.3. Tasarımcı satın alınmış çalışmaları, referans olarak kullanabilir, basılı veya sanal medya ve internet ortamındaki her türlü forum, blog ya da web sitesinde sergileyebilir, bu ortamlarda eser veya satınalan hakkında yorum yapabilir ya da yorum alabilir.
5.4. Tasarımcı ve satınalan veya ziyaretçi hiçbir koşulda taraflar hakkında yapacakları yorum ve referanslarda bu anlaşmadaki maddelere aykırı şekilde davranamazlar.
5.5. Tasarımcı sahibi olduğu web sitelerini ve hizmetini haber vermeksizin süreli yada süresiz kapatma, beğenilmiş eseri satmama, satınalınmış eseri ödenmiş bedeli geri iade ederek satmaktan vazgeçme hakkına sahiptir.
5.6. Tasarımcı web sitesinde yayınlanmış iş bu anlaşmayı haber vermeksizin tamamen yada kısmen değiştirme veya fesh etme hakkına sahiptir.
5.7. Satınalan, bedelini ödediği eseri satınalmaktan vazgeçmesi halinde ; eser zulfikarfidanci.com web sitesinin “Tasarımlar” bölümünden çıkarılmamış ise yada eser üzerinde satınalan tarafından talep edilmiş herhangi bir düzenleme yapılmamış ise, ödenmiş bedeli banka masrafları kesilerek iadesini talep etme hakkına sahiptir.
5.8. Eser üzerinde değişiklik yapıldığı hallerde satınalan veya tasarımcı anlaşmadan cayma hakkına sahiptir. Bu durumda tasarımcı eser üzerinde yapılan uygulamanın emek bedelini veya eserin “Tasarımlar” bölümünden çıkartılmış olması ile gerçekleşen maddi kayıbı telafi etmek adına, satınalana iade edilecek bedel üzerinde “”tasarım bedelinin” %30’una kadar miktarda kesinti yapma hakkına sahiptir.
5.9. Satınalan, eser üzerinde yapılacak düzenleme ve uygulamaları kendi imkanları ile gerçekleştirecekse bu durumu kesinlikle eserin bedeli hakkında teklif alırken yani eseri satınalmazdan önce bildirmelidir. Böyle bir durumda satınalınan eser Madde 4.2 de belirtilen şekillerde satınalanın hizmetine teslim edilir.
5.10. Satınalanın, tasarımcıya eserin bedelini ödedikten ve satınaldıktan sonra “uygulama ve düzenlemeleri kendi imkanları ile yapacağını” bildirir ve eserin teslimini isterse tasarımcı daha önce yapılan teklifi geçersiz sayarak yeni ücretlendirme yapma hakkına sahiptir. Bu durumda oluşabilecek anlaşmazlık konusunda  Madde 5.7 ve Madde 5.8 hükümleri kabul edilmiş sayılır.

6.YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Kişiler ve kurumlar bu Anlaşmada adı geçen web sitelerini ziyaret etmek ve içeriğini incelemekle bu Anlaşmayı tamamen kabul etmiş sayılır.
6.2. İş bu anlaşma, tasarımcı ile gerçek veya tüzel kişiler arasında haricen yapılacak yazılı tüm sözleşmeleri geçersiz kılar.
6.3. Taraflar, işbu anlaşmaya aykırı ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti’nin İzmir ili mahkemelerinin yetkili kılındığını kabul etmişlerdir.